“Είναι χειριστικός…θα εκμεταλλευτεί πολλά πράγματα για να φανεί”.

Πηγή: ilovestyle.com