Τα πακέτα, 800.000 και 1.500.000 μετοχών ή σωρευτικά του 2% της εισηγμένης, άλλαξαν χέρια στα 13 ευρώ ανά μετοχή.

Πηγή: Εuro2day.gr