(Πηγή: www.cnn.gr) Σε μία προσπάθεια να καλυφθούν τα κενά έστω και την τελευταία στιγμή μέσα στο καλοκαίρι επιχειρήσεις εστίασης δίνουν κίνητρα για την εύρεση προσωπικού. INTIME Κίνητρα προκειμένου να προσελκύσουν εργαζόμενους σε μία περίοδο που οι ελλείψεις προσωπικού αποτελούν μεγάλο πρόβλημα για τον κλάδο αποφασίζουν να προσφέρουν, κατά κύριο λόγο

Πηγή: news.makedonias.gr