Μπορείς να τα απολαύσεις σαν κυρίως γεύμα και να τα συνδυάσεις με σαλάτα.

Πηγή: ilovestyle.com