Τα δάκρυα και η συγκίνηση της ηθοποιού.

Πηγή: ilovestyle.com