Το BackBox Linux είναι μια διανομή βασισμένη στο γνωστό λειτουργικό σύστημα Ubuntu και χρησιμοποιείται για αξιολογήσεις ασφαλείας και δοκιμές διείσδυσης. Οι προγραμματιστές του project μόλις διέθεσαν μια νέα σταθερή έκδοση, το BackBox Linux 6. Η νέα έκδοση αναβαθμίζει βασικά συστατικά της διανομής και επιδιορθώνει πολλά σφάλματα από την προηγούμενη έκδοση. “Η ομάδα του BackBox είναι …

The post BackBox Linux 6 αξιολογήσεις ασφαλείας & δοκιμές διείσδυσης appeared first on iGuRu.

Πηγή: iguru.gr