Προβαίνουν στις προβλεπόμενες Ανακοινώσεις προς το επενδυτικό κοινό κάθε φορά που συντρέχει περίπτωση, απαντά η εταιρεία σε ερώτηση της ΕΚ.

Πηγή: Εuro2day.gr