Πηγή Στο δίκτυο παγίδευσης σημειώνεται αύξηση των συλλήψεων της μύγας Μεσογείου. Η μύγα προσβάλει τους καρπούς όταν είναι ώριμοι ή σχεδόν ώριμοι. Στις πρώιμες ποικιλίες

Πηγή: news.makedonias.gr