(Πηγή: www.cnn.gr) Οι υποψήφιοι θα κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις γνώσεων γενικού περιεχομένου, καθώς και σε δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας Unsplash Σε δύο στάδια εντός του 2023, πρόκειται να διεξαχθεί ο πανελλαδικός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ, καλύπτοντας 5.124 μόνιμες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο. Πρόκειται για την πρώτη διαγωνιστική διαδικασία του μεγαλύτερου διαγωνισμού

Πηγή: news.makedonias.gr