Η νευρικότητα παραμένει στο Χρηματιστήριο, το οποίο προσπαθεί να παραμείνει στη ζώνη των 910 μονάδων.

Πηγή: Capital.gr