Στο επίκεντρο μάκρο, εταιρικά αποτελέσματα και δηλώσεις Γέλεν για επιτόκια.

Πηγή: Capital.gr