Μαζί με την αβεβαιότητα για το εκλογικό αποτέλεσμα στις ΗΠΑ.

Πηγή: Capital.gr