Η Microsoft ανακοίνωσε σήμερα ότι η δυνατότητα προβλέψεων κειμένου έρχεται στο Word και στο Outlook. Λειτουργεί παρόμοια με την λειτουργία που διαθέτει το Gmail στο web και στο Android. Μπορεί να προβέψει την εισαγωγή της επόμενης λέξης αναλύοντας το κείμενο που έχετε γράψει ήδη και δίνοντας μια πρόβλεψη με βάση το περιεχόμενό σας. Η δυνατότητα …

Source

Πηγή: iguru.gr