Τι συγκίνησε την παρουσιάστρια και δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της;

Πηγή: ilovestyle.com