Η πιο χαριτωμένη στιγμή της μικρής μέχρι στιγμής.

Πηγή: ilovestyle.com