Ανοιχτές θα παραμείνουν αύριο οι Αγορές Αξιών και Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών και οι διαδικασίες Διαπραγμάτευσης, Εκκαθάρισης και Διακανονισμού, όπως ανακοίνωσε ο Όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Όπως αναφέρει ο όμιλος σε σχετική ανακοίνωση, “σε σχέση με τη σημερινή ανακοίνωση της Κυβέρνησης για Γενική Αργία αύριο Τρίτη 25/01/2022 σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στο Νομό Αττικής και με δεδομένο ότι οι υπηρεσίες του Target2 θα είναι διαθέσιμες και δεν έχει οριστεί Τραπεζική Αργία και οι Τράπεζες θα παρέχουν με προσωπικό ασφαλείας ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληρωμών (e-payment services) σας ενημερώνουμε ότι οι Αγορές Αξιών και Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα παραμείνουν ανοιχτές και οι διαδικασίες Διαπραγμάτευσης, Εκκαθάρισης και Διακανονισμού θα λειτουργήσουν κανονικά

Το ίδιο ισχύει και για τις λοιπές Υπηρεσίες του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (πχ ARM, APA, XNET, EMIR-TR, SFTR-TR, ΗΒΙΠ, κλπ).”

Πηγή: bankwars.gr