Με δεδομένο ότι οι υπηρεσίες του Target2 θα είναι διαθέσιμες και δεν έχει οριστεί Τραπεζική Αργία.

Πηγή: Capital.gr