Η εισηγμένη διανέμει 0,294 ευρώ ανά μετοχή. Με βάση την τιμή κλεισίματος της 5ης Ιουλίου 2019 (12,1 ευρώ) προκύπτει μια μικτή μερισματική απόδοση 2,43%.

Πηγή: Εuro2day.gr