Με μικρές διακυμάνσεις κινείται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών.

Πηγή: Capital.gr