Συστήνεται η νέα τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 159029160000.

Πηγή: Εuro2day.gr