Τα δικαιώματα που διατηρούν οι εργαζόμενοι της τράπεζας και η πρόσθετη χρηματική παροχή για τη μεταφορά τους στην εταιρία διαχείρισης NPLs. Πώς προχωρά η διαδικασία για το carve out. Τι λέει η τράπεζα.

Πηγή: Εuro2day.gr