Δημοσιεύθηκε η νέα λίστα των μετοχικών αλλαγών του Χρηματιστηρίου με ημερομηνία 15 Απριλίου 2019.

Πηγή: Εuro2day.gr