Το ευχάριστο γεγονός που γνωστοποίησε. 

Πηγή: ilovestyle.com