Πρόκειται για ένα καίριο έργο υποδομής για το Δήμο Αλίμου συνολικού προϋπολογισμού 3,085 εκατ. ευρώ που έχει ως στόχο τη δραστική μείωση του κόστους λειτουργίας του δικτύου οδοφωτισμού.

Πηγή: Εuro2day.gr