Ανάλογα με τον χρόνο που θα χρειαστεί το Ριάντ να αποκαταστήσει την παραγωγή του. Προειδοποιεί για τους κινδύνους που κρύβει η κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Πηγή: Capital.gr