Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων ο τραπεζικός κλάδος και επιλεγμένες δεικτοβαρείς μετοχές.

Πηγή: Capital.gr