Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΑΔΜΗΕ ΑΕ και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος τους το αργότερο μέχρι την 28η Σεπτεμβρίου, 2022.

Πηγή: Εuro2day.gr