Το έργο έχει διάρκεια εκτέλεσης 30 μήνες και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο 2023. Το τίμημα φτάνει τα 46 εκατ. ευρώ.

Πηγή: Εuro2day.gr