Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φεστιβάλ Kινηματογράφου Θεσσαλονίκης» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού […]

Πηγή: news.makedonias.gr