Η θητεία των ως άνω μελών ισχύει όπως ορίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 1ης Σεπτεμβρίου 2014 έως 30/06/2019.

Πηγή: Εuro2day.gr