Σε εκτέλεση σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της εισηγμένης.

Πηγή: Εuro2day.gr