Ο «Επιταχυντής Δεξιοτήτων Mellon» εστιάζει στην εστίαση και καλεί όσους επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στο χώρο αυτόν. Την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου, στο Palmie Bistro, στο Κεφαλάρι το σεμινάριο.

Πηγή: Εuro2day.gr