Δεν έγινε κανένας πλειστηριασμός

Πηγή: Patrasevents.gr