Ο ΑΣΕΠ εξέδωσε προκήρυξη με τον Αριθμό 1Γ/2017 για την πλήρωση με γραπτό διαγωνισμό συνολικά […]

Πηγή: news.makedonias.gr